KARGA İNSAN

 
 Küçük, bahçeli bir evde bir anne ve iki küçük kızı yaşarmış. Zavallı kadın kocası ölünce çocuklarının geçimini sağlamak için terzilik yapmaya başlamış. Çocuklar bahçede oynarken kadın da gün boyu dikiş dikermiş. Bir gün bir karga tebelleş olmuş bahçedeki ceviz ağacına. Gece gündüz cırtlak sesiyle öter dururmuş. Kadın rahatsız olsa da kuşa ilişmezmiş. Günlerden bir gün çocuklardan küçük olan hamakta uyurken bir yılan görmüş karga. Çocuğa doğru tıslıyormuş. Karga  şiddetle her zamankinden daha fazla ötmeye, kanat çırparak evin penceresine doğru vurmaya başlamış. Kadın sese daha fazla dayanamamış ve kargaya doğru eline geçirdiği terliği fırlatmış. Olacakla öleceğe çare mi olur derler. Terlik kargaya isabet etmiş ve yere serilmiş bizim karga. Çocuk mu? Çoktan zehirlenmiş..
   Bu hikayenin insanla ne alakası var dediğinizi biliyorum. Şöyle ki ''uslüp namustur.'' sözünü hepimiz biliyoruz. Sevgili karganın sesi güzel olsaydı, kimseyi rahatsız etmeyecek tonda kibarca ötebilseydi ne kendine zarar gelecekti ne de çocuğa.
   Hayatımızdaki bazı insanlarda maalesef böyledir. Bir hata, problem ya da fikri bize sunarken daha nazik, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ''kavl-i leyyin''  ile uyarmak yerine aşağılayıcı, sert bir uslüple eleştiriyorlar. Onlar en mükemmel, en bilge insanlar eğer onlara sorarsanız. Ama sormanıza gerek yok. Çünkü uslüpleri onların aslında ne kadar zayıf karakterli olduğunu gözler önüne seriyor. Rabbimiz yüce kitabında Firevun'a giden Hz. Musa'ya ''yumuşak sözle'' konuşmasını emrederken onlar kim oluyor da insanları bu kadar hiddetle azarlayabiliyorlar!
   Müslümanın müslüman üzerinde, insan olanın insan olan üzerinde haklarından biridir yanlışını söylemek. Ama nasıl? Dost acı söylemez a dostlar. Dost acıyı tatlı söyleyendir. Karga gibi car car ötmez de bülbül gibi kalbe işler sözleri/işlemeli. Kırmadan, dökmeden konuşmalı yahut da susmalı. Ne diyor gönül adamı Yunus; ''Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı / Söz ola ağılı aşı / Yağ ile bal ede bir söz.'' Söz özdür, kimliğin dışa yansımasıdır. İçiniz nasılsa diliniz öyle döner. Yani dostlar! Uslübe dikkat edelim. Kaş yapalım derken kimseyi kör etmeyelim. Karga değil bülbül olalım. Unutmayın : Lisan insana, uslüp adama yakışır. Bunlardan yoksuluna tasma yaraşır vesselam. 

P.S. Büyük üstad Rasim hocamın bu isimle bir denemesi olup bu konuyla alakası bulunmamaktadır. Yüzler kitabını okumanızı tavsiye ederim. / BAL HANIM

Yorumlar

Popüler Yayınlar